Ny sæson

 
Generalforsamling:
 tirsdag den 12 marts 2019, kl. 19:00 i Svogerslev Boldklubs lokaler, Tværengen.
 
 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr samt fremlæggelse af budget for det kommende år.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af næstformand.
  8. Valg af kasserer.
  9. Valg af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

10.Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.

11.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

12.Eventuelt.

 fra vedtægterne:
"

Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år.

De lige år afgår formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, de ulige år afgår næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Genvalg kan finde sted." 

 
 

 

Klubhus 

Der arbejdes stadig hårdt på at få etableret en eller anden form for klubhusfaciliteter.
 
                                  
 

Nyhedsbrev.

Vi har sagt ja til at vores leverandør må udsende et nyhedsbrev med tilbud en gang om måneden.
Man kan selv framelde sig nyhedsbrevet under sine profiloplysninger.