Referat af generalforsamlingen i Svogerslev tennisklub 10. marts 2016. 

 

Formanden bød velkommen til de i alt 13 fremmødte, og gik herefter over til selve generalforsamlingen hvor første punkt var valg af dirigent. 

 

  1. Valg af dirigent. 

 

Jørgen Wessmann blev foreslået og valgt uden modkandidater. Jørgen startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

  1. Bestyrelsens beretning. 

 

Formandens beretning for sæson 2015 

 

Ved sæsonafslutningen var vi knap 100 aktive medlemmer af Svogerslev tennisklub.   

 

Klubmesterskabet: 

Synes at have fundet sin bedste form. Afviklingen er i gode hænder hos John og Torben. Klubmestrenes navne kan nydes på hjemmesiden. 

 

MIX/MAX valgturnering søndage fra 10-13.: 

Der er stadig få med til dette tilbud. Vi evaluerer løbende. Vi har hidtil valgt at fastholde det, da det er for nogle et vigtigt holdepunkt i klubben og god indgang i klubben af nye medlemmer. Vi modtager gerne kritik og forslag til forbedringer vedr. dette tiltag.  

 

Træning: 

Vi fik vores gode gamle træner Hayward Butler tilbage. I tillæg med sin søn som hjælpetræner. Vi håbede derved at øge kvaliteten. Det tror vi at det gjorde, men det er jo op til deltagerne at melde tilbage på. 

 

Træning med boldmaskine: 

Der er pt. 4 boldmaskine førere, som varetog den praktiske udførsel. Vi har anskaffet en ekstra boldmaskine, så vi undgår aflysninger pga. af defekt udstyr. Denne praktisk med at medinddrage vores medlemmer i vores aktiviteter vil vi gerne have mere af. 

 

Roskilde Festival: 

Igen i år var tennisklubben på festivalen. Igen i år varetog vi opsamling af affald. Som altid under kyndig ledelse af Niels Ellermann og Jan Augo. Stor tak for indsatsen. 

 

Økonomi: 

Er stadig i Susaa trygge hænder. Vi har et solidt økonomisk fundament.  

 

 

Ansøgning til kommunen om tilskud til tilbygning med mødelokale samt omklædnings og badefaciliteter.  

Vi var rigtig glade, helt op til 24 timer før den endelige beslutning om vedtagelse af årets budget. Vi var nemlig med en engangsydelse på 3 mio samt et årligt driftstilskud på 100.000 kr. Som sidste år, blev vi dog snydt – i og med at vi blev udskudt til 2017. 

 

Vi havde fået den fulde opbakning fra Roskilde Idræts Union, med speciel opmærksomhed netop på vores projekt. På trods af dette fik vi, endnu en gang afslag.  

 

Vi vil se, om vi på nogen måde kan sikre os bedre for 2017 budgettet. Er der medlemmer der kan bidrage – er vi meget lydhøre. 

 

Kommentarer til beretningen: 

 

Ole refererede til frivilligecenteret, som servicere mange forskellige institutioner mht. søge alternative midler.  

 

Torben nævnte at de et par år har afholdt klubmesterskab for  B-rækker – men at der var meget ringe tilslutning. I 2015 kun 2 i HS.  

 

Skal mix-max fortsætte?? Måske under et andet set-up. Eks kan man gennem vores nye hjemmeside lave tilmeldinger. Så kan man på forhånd sikre sig at der er gang i boldene. Der var noget opbakning til tilmeldingsmuligheden.  

Laila spørger om det også kan fungere mht. tirsdagsdametennis. 

 

Træning: tidspunktet lørdag eftermiddag er ikke det bedste – kunne det blive en hverdagsaften.