Generalforsamling

Kære STKer

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d. 20. marts kl 19.00 i fodboldklubbens lokaler på tværengen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr samt fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  1. Forslag til opdatering af vedtægterne.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af næstformand.
 8. Valg af kasserer.
 9. Valg af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

10.Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.

11.Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

12.Eventuelt. 


Forslaget til vedtægtsændringerne er udarbejdet for at afspejle udviklingen. VEDTÆGTER FOR SVOGERSLEV TENNIS KLUB 2024 .docx         

Lys på kunstbanerne.

            
Nøgle til at tænde og slukke lyset kan købes ved henvendelse til Henrik Susaa for 100 kr.
            
Lyset tændes på gavlen af fodboldklubbens omklædningsrum. Efter spil slukkes lyset ligeledes her.
            
God fornøjelse